2018-2019 LGS örnek soruları değerlendirildi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Uğur Okulları Bölüm Başkanları 2018-2019 LGS örnek sorularını değerlendirdi

“Sorular yoruma dayalı”

LGS örnek sorularının geneline bakıldığında, soruların anlaşılır fakat yoruma dayalı olduğu söyleyen Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “Tüm derslerin soruları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat ve kazanımlarına uygundur. Soruların geneli öğrencinin sadece bilgisini değil okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulardan oluşmuştur. Soruların başında verilen yönergeler, hazır bilgiyi kullanmayı gerektirdiğinden, öğrencilerin çözüme ulaşması kolaylaşmıştır. Dolayısıyla Liseye Geçiş Sınavı Örnek Sorularından varılan sonuç; bu sınavda derslerini düzenli olarak takip eden, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen ve bol kitap okuyan öğrenciler başarılı olacaklardır” dedi.

“Sorular günlük hayatla ilişkilendirilmiştir”

Soruların kazanıma uygun olduğunu söyleyen Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Bölüm Başkanı Handan Büke, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bazı sorularda doğrudan kazanıma yönelik olmayıp birden fazla kazanımın bir arada değerlendirilmesi amacıyla (mantık sorusu) oluşturulmuş olup bir önceki LGS ‘deki içerikle benzerdir. Ancak, bir kısmı ise farklıdır. Örneğin; görsel okuma önceki sınavda karşımıza çıkmamıştır, ancak bu yıl gerçekleşecek sınavda fazlaca değinildiğini gözlemliyoruz. Mantık soruları geçen yıl yapılan sınavda bir soru üzerinden sorulmuştu. Bu örnek sorularda ise mantık, birçok soruda hem bire bir hem de sezdirme yoluyla verilmiştir. Öncüllü soru geçtiğimiz yıllarda da sorulmuştu fakat bu sınav örneğinde öncülden hareket ederek, seçeneklerden bilgiyi yordama şeklinde sorulmuştur. Aynı zamanda sorular günlük hayatla ilişkilendirilmiştir. Öğrencileri okuma, düşünme, analiz ve çıkarım yapmaya yönlendirmiştir. Geçen yıla göre sorular daha uzun ve düşündürmeye yöneliktir. Direkt bilgiyi sorgulayıcı sorulara yer verilmemiştir. Verilen bilgiyi kullanabilme becerisi üzerinde durulmuştur. 2 Haziran’da yapılan LGS’ deki gibi bir metin ve buna ilişkilendirilmiş birden fazla soruyu kazanımıyla sorgulatan soru örneğine yer verilmemiştir. Bu sınavda ise disiplinler arası sorulara yer verilmiş ve geçen yıl yapılan sınava göre de oldukça zordur.”

“Sorular müfredata uygun”

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında yayımlamış olduğu kazanımlarına ve müfredatına uygun olduğunu ifade eden Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya, soruların, öğrencilerin sorumlu oldukları üniteler kapsamında olduğunu belirtti. Sertkaya değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Örnek sorulardaki paragraflar genel olarak MEB’in 2 Haziran’da yapmış olduğu sınavdaki paragraflar gibi uzundur. Ancak 2 Haziran’daki sınavda; paragraflardan ne anladığımızı sorgulayan kolay sorular sorulmuşken, örnek sorularda paragrafta verilen bilgiyi analiz edip, yorumlayıp çıkarımda bulunarak ve öğrencinin kendi bilgilerini de ekleyerek çözebileceği, bilgiye dayalı sorular yer almıştır. Soruların, ezbere değil yorumlamaya ve bilgiyi kullanmaya yönelik, düşünmeye sevk eden, bilen ve bilmeyeni ayırt edici nitelikte olduğu görülmüştür. Ayrıca paragrafta yer alan cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiştir.”

“Sorular alışılmış soru tipidir”

Örnek sorular incelendiğinde geçen sene sınav öncesinde yayınlanan örnek sorularla hem benzerlik hem de dikkat çeken farklılıklar bulunduğu kaydeden Uğur Okulları Yabancı Dil Ortaokul Bölüm Başkanı Hüseyin Ala, şöyle konuştu:

“Yayınlanan 1. ve 2. örnek sorular alışılmış soru tipidir. Bu sorularda neden-sonuç gibi cümle düzeyinde ilişkinin aranması ve birleşik cümle yapılarının kullanılması dikkat çekicidir. 3. Soru görselin tespitine dayalı, daha önceden de var olan soru tipidir ancak metnin uzunluğunda artış görülmektedir. 4. soru tamamen yeni bir soru tipidir. İlk defa bir tabloyu bir diyalog takip etmiştir ve burada geçen yıl görsel kullanılmadan sorulan diyalog sorusunun da görsel ve veri ile desteklendiği görülmektedir. 5. soru alışılagelmiş bir soru tipidir ancak yine görsel desteği bulunmaktadır. Konu dağılımları açısından ilk iki soruya 1. ünite Friendship, 3. soruya 3. ünite Cooking, 4. soruya 2. ünite Teen Life ve 5. soruya 7. Ünite Tourism’den yer verilmiştir.”

“Sorulardaki görseller öğrencinin hayal dünyasını harekete geçiriyor”

“MEB kazanımlarına uygun, yoruma dayalı sorular hazırlanmıştır” diyen Uğur Okulları Matematik Ortaokul Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy: sorularda görselliğe önem verildiğini belirterek, bu durumun öğrencinin yorum yaparken hayal etme gücünü harekete geçirdiğini ve sorunun daha anlaşılabilir olmasını sağladığını kaydetti. Namlısoy, “Soru metninden önce yazılan yönergeler, öğrencilere konu ile ilgili hatırlatmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra yönergeler öğrencilerin sorunun çözümüne ulaşmasında yol gösterici olmaktadır. Sorular, öğrencinin hem bilgisini, hem dikkatini ölçmekte hem de soruyu doğru yorumlayabilme gücünü ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca sorular, 2017-2018 yılı LGS Sınavı ile karşılaştırıldığında sorularda çok daha anlaşılır, açık ve net bir ifade kullanıldığı görülmektedir” dedi.

“Sorularda okumaya ayrılan süre kısalmış”

Soruların 2018 LGS sınav soruları ile benzer olduğunu ancak sorularda okumaya ayrılan sürenin daha da kısaldığını söyleyen Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Bölüm Başkanı Filiz Polat,” Sorularda yine görsellerin ve şekillerin ağırlıklı kullanıldığını görüyoruz. Nerdeyse tüm sorularda şekil kullanılmıştır. Tablo ve grafik okuma, deney düzenekleri kurma, gözlemlerden sonuç çıkarma üzerine yoğunlaşılmıştır. Bazı sorularda ön bilgi ve tanımlar verilerek doğru sonuca ulaşılması sağlanmıştır. Ezberci eğitimden uzak, yorumlama yeteneğini geliştirmeye yönelik tarzda sorular olduğunu görüyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 1. soruda güncel olaylardan örnek verilmiştir” diye konuştu.

“Sorular okuma ve anlama becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmış”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu örnek soruların tamamının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatına uygun olarak hazırlandığını ifade eden Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir, “Öğrencilerin okuma ve anlama becerisini ölçmeye yönelik sorular hazırlanmıştır. Soruların içerisinde direkt olarak bilgiyi sorgulayıcı tarzda sorulara yer verilmemiştir. Örneğin; açıklanan soruların iki tanesinde öğrenciye belli metinler verilerek, öğrencilerden verilen bu metinleri okuması, anlaması ve yorumlaması istenmiştir. Örnek sorular arasında yayınlanan diğer iki soruda ise belli ayet grupları verilerek, öğrencilerden bu ayetleri yorumlayarak çıkarımda bulunması istenmiştir. Diğer bir soruda ise verilen ayetlerden hareketle öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ayetler arası değerlendirme yaparak öğrencilerden cevap vermeleri istenmiştir” dedi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir